Thứ Hai, 9 tháng 11, 2015

Chùm ảnh gây xôn xao khi trẻ nghiện SMARTPHONE

Cách người lớn để mặc trẻ vô tư sử dụng điện thoại thông minh có thể gây hại cho chúng, khi trẻ trở nên vô cảm với thế giới xung quanh mà chìm trong thế giới ảo. Đó là thông điệp từ chùm ảnh gây xôn xao dưới đây:

Sẽ có hành động giống như những gì bọn trẻ nghĩ và mong muốn???

Sống với thế giới ảo nhiều hơn và trẻ hầu như vô cảm dần với thế giới xung quanh.

Những tác hại khôn lường có thể phụ huynh không ngờ tới!
Và bạn sẽ làm gì để bảo vệ con mình?